Fair Use Policy

Excessief of oneigenlijk gebruik van de iFoneguide Cydia Source kan direct invloed kan hebben op andere gebruikers. Om die reden hanteert iFoneguide een Fair Use Policy, zodat iFoneguide kan ingrijpen wanneer iemand deze richtlijn overtreedt.

iFoneguide hanteert geen vaste limiet op de hoeveelheid data die de je mag downloaden van iFoneguide.nl en de iFoneguide Cydia repository. Dit betekent echter niet dat iFoneguide ongelimiteerd gebruik toestaat. iFoneguide betaalt voor elke megabyte die gedownload wordt. Het gemiddeld aantal toegestane MB’s is dan ook gerelateerd aan het gebruik van onze materialen voor je eigen iPhone. iFoneguide wordt immers mogelijk gemaakt door iPhoneliefhebbers die hun vrije tijd en geld in de hobby steken.

Om excessief gebruik van de onze Cydia repository te voorkomen behoudt iFoneguide zich het recht voor om in te grijpen wanneer je meer downloadt op je iPhone dan het gemiddelde (gemeten binnen 1 maand).

Alle reacties op onze artikelen worden inhoudelijk beoordeeld en indien nodig aangepast.
Reacties met een verwijzing naar een andere website worden slechts zichtbaar na goedkeuring door iFoneguide.
Spamreacties worden direct verwijderd en meteen bestraft met een IP ban voor onbepaalde tijd.