Disclaimer & Copyright

Copyright:

Op al het materiaal op deze website van rust het auteursrecht volgens de Nederlandse wetgeving en de EU-wetgeving. Al onze publicaties zijn aldus auteursrechtelijk beschermd, ook buiten deze territoria.

Het is de gebruiker niet toegestaan het materiaal, of delen daarvan, voor eigen publicatie of andere doeleinden te gebruiken of over te nemen en aan te passen, mits iFoneguide.nl daar uitdrukkelijk toestemming aan heeft verleend en er een volledige bronvermelding en link naar het betreffende materiaal op iFoneguide.nl bij geplaatst wordt.*

Het is de gebruiker ten strengste verboden het materiaal, of delen daarvan, voor commerciële doeleinden te gebruiken, of over te nemen en aan te passen zonder uitdrukkelijke geschreven toestemming van iFoneguide.nl, ook al ons materiaal geheel of gedeeltelijk in een andere taal als het Nederlands wordt gepubliceerd.*

Disclaimer:

iFoneguide.nl heeft geen relatie met Apple en/of Microsoft en representeert noch Apple, noch Microsoft, of enig ander bedrijf of een andere organisatie in welke vorm dan ook, anders dan iFoneguide.nl.*

iPhone, Apple en andere Apple gerelateerde product en servicenamen / -logos van de iPhone gebruikt, ge-quote en/of aan gerefereerd zijn beschermde merknamen van Apple Inc.
Microsoft, Windows en andere producten en servicenamen / -logos van Microsoft gebruikt, ge-quote en/of aan gerefereerd zijn beschermde merknamen van Microsoft.

Alhoewel iFoneguide getracht heeft om de verstrekte informatie op de iFoneguide website zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, aanvaardt iFoneguide geen verantwoordelijkheid voor de juistheid daarvan. Alle informatie op de website van iFoneguide heeft een informatief karakter. iFoneguide garandeert niet de juistheid, toepasselijkheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie die beschikbaar is op de website.

iFoneguide is onafhankelijk en heeft geen relatie met Apple en/of Microsoft en representeert Apple en/of Microsoft niet, noch andere organisaties. Tenzij uitdrukkelijk vermeld.
iPhone, Apple en andere Apple gerelateerde product en service namen / logos van de iPhone gebruikt, ge-quote en/of aan gerefereerd zijn beschermde merknamen van Apple Inc.

Vrijwillig handelen naar aanleiding van de informatie op iFoneguide.nl, of de daaraan gerelateerde informatie, zoals bijvoorbeeld het aanpassen van hardware en/of software via apparaten en op apparaten, is geheel voor risico van de bezoeker van iFoneguide.nl. iFoneguide.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor verlies van data en/of het niet (meer) functioneren van elk apparaat in bezit van de bezoeker van deze website, zelfs niet als aan apparaten wijzigingen zijn aangebracht, of daarop handelingen worden uitgevoerd, naar aanleiding van een publicatie op deze website, of de daaraan gerelateerde informatie. De publicaties op deze website dienen te allen tijde slechts ter informatie van de lezer.*

* Deze regels gelden voor alle domeinnamen die direct of indirect naar informatie op deze website gelinkt zijn.